กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จ.นนทบุรี

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดใช้พลังงานในสำนักงานมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2561 โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เรื่องการจัดการภายใน ที่ต้องการให้เป็น “สำนักงานประหยัดพลังงาน” ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนแก่ตัวองค์กร ซึ่งจนถึงวันนี้ สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว และจะยังคงเก็บข้อมูลและติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการเริ่มต้นใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ให้กับประชาชนที่สนใจ

มูลนิธืสืบนาคะเสถียร ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
มูลนิธืสืบนาคะเสถียร ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เดินหน้าสำนักงานประหยัดพลังงาน

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดใช้พลังงานในสำนักงาน และได้เริ่มทดลองใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยทางมูลนิธิได้ว่าจ้างบริษัทที่ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มาดำเนินการ พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำของผู้มีความรู้ด้านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และได้ทำการขออนุญาตการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง โดยได้ติดตั้งในระบบออนกริด (On-Grid) ซึ่งเป็นระบบไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถใช้ควบคู่ไปกับระบบไฟฟ้าเดิมจากการไฟฟ้าได้ และสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อธิบายถึงแนวคิดการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในองค์กรว่า การติดตั้งแผงโซลลาร์เซลล์เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เรื่องการจัดการภายใน ที่ต้องการให้สำนักงานเป็นพื้นที่กรีนออฟฟิศ ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนแก่ตัวองค์กร “แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมที่ทำงานด้านพลังงานโดยตรง แต่โซลาร์เซลล์หรือเรื่องการลดใช้พลังงานกำลังเป็นเทรนด์ของโลก เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเรื่องตรงนี้ว่าสามารถทำได้จริงไหม หรือลดค่าใช้จ่ายได้จริงไหม เพราะการจะเปลี่ยนโลกหรือดูแลสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันคงไม่ใช่เรื่องการไปปลูกป่าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองถึงเรื่องการลดใช้พลังงานอย่างโซลาร์เซลล์ควบคู่ไป”

มูลนิธืสืบนาคะเสถียร ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

10 เดือนหลังติดตั้ง ‘โซลาร์เซลล์’ ค่าไฟลดลง

หลังจากเริ่มทดลองใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ที่สำนักงาน ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เก็บข้อมูลและติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหลังการติดตั้ง 10 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ค่าไฟของสำนักงานลดลงเฉลี่ยเดือนละ 1,000 - 2,000 บาท

ชมพูนุช กอกัน เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ข้อมูลว่าอัตราค่าไฟในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและฤดูกาล ซึ่งหากในช่วงฝนตกก็ไม่สามารถดึงพลังงานมาใช้ได้ จากข้อมูลแสดงอัตราค่าไฟต่อเดือนจะเห็นได้ว่า แม้ในช่วงแรกหลังการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และเริ่มทดลองใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2561 อัตราค่าไฟอาจยังไม่ลดลงจากช่วงก่อนติดตั้ง แต่ที่น่าสนใจคือตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 อัตราค่าไฟในแต่ละเดือนลดลงต่อเนื่อง แม้อาจจะมีช่วงผกผันขึ้นลงอยู่บ้าง แต่อัตราค่าไฟจะไม่สูงเกินไปจากช่วงก่อนติดตั้ง ซึ่งในช่วงระยะเวลา 10 เดือนนี้ แม้ค่าไฟอาจไม่ได้ลงลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี และคิดว่าหลังจากนี้อาจเห็นตัวเลขค่าไฟลดลงอีก

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.seub.or.th