กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

สวนกระท่อมดินกินแดด จ.บุรีรัมย์

สวนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของ พิชาญ ดัดตนรัมย์ หรือช่างดำ ที่นำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้จัดการกับระบบน้ำในแปลงเกษตร และระบบไฟฟ้าต่างๆ ในครัวเรือน ผสมผสานกับการนำแนวคิดโคกหนองนาโมเดล มาจัดสรรผืนนากว่า 6 ไร่ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง และเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

สวนกระท่อมดินกินแดด
สวนกระท่อมดินกินแดด

จุดกำเนิดกระท่อมดินกินแดด

หากดูเผินๆ บ้านหลังนี้ดูทันสมัย ไม่ต่างจากบ้านพักตากอากาศทั่วไป แต่ชวนขยับเข้ามาใกล้ ดูดีๆ “บ้านหลังนี้กินแดดเป็นพลังงาน” ที่สร้างขึ้นด้วยนำ้พักน้ำแรงของ ช่างดำ - พิชาญ ดัดตนรัมย์ อดีตช่างและเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากมีปัญหาสุขภาพ จึงผันตัวมายึดอาชีพเกษตรกร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดยนำมาประยุกต์ใช้กับความต้องการของตัวเอง ผสมผสานกับแนวคิดโคกหนองนาโมเดล มาใช้จัดการผืนนา 6 ไร่ของตัวเอง ให้ประกอบไปด้วย นาข้าว 1 ไร่ บ่อน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลาและทำการเกษตร 1 ไร่ ส่วนที่เหลือนำมาสร้างเป็นโคก ให้เป็นพื้นที่สำหรับที่พักอาศัย ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ รวมถึงจัดการเรื่องพลังงานแบบพึ่งตนเอง โดยช่างดำได้พาตัวเองไปศึกษาหาความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ แล้วนำมาทดลองประยุกต์ใช้กับบ้านพักอาศัยและพื้นที่การเกษตรของตนเองจนเชี่ยวชาญ สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในชีวิตประจำวันแบบพึ่งตนเอง 100 % โดยใช้กับระบบส่องสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้าน โรงสีข้าว เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ช่างต่างๆ

“การใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นั้นไม่ยาก แต่เราต้องศึกษาหาความรู้ และต้องวางแผนการใช้พลังงานก่อนจึงออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ให้เหมาะกับการใช้งานของเราได้ ต้องบริหารจัดการเพื่อใช้งานในชีวิตจริง การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์จะสอนให้เราใจเย็น อดทน รอคอย และประมาณตน ตามหลักความพอเพียง”

ปัจจุบันช่างดำ ได้เปิดบ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ชื่อ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ จ.บุรีรัมย์ ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตามความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์สไตล์ช่างดำอิ้นดี้ได้ที่ Facebook : พิชาญ ดำ ดัดตนรัมย์

สวนกระท่อมดินกินแดด

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.kasetsanjorn.com
ถึงสื่อถึงฅน www.youtube.com