กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

เกาะลันตา จ.กระบี่

เกาะแห่งแรกของประเทศไทยที่นำระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพื่อลดภาระให้กับระบบไฟฟ้าสายส่งของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร หรือธุรกิจร้านค้า ที่นอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว การเริ่มต้นหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังกลายเป็นจุดขายให้กับการท่องเที่ยวของเกาะลันตา ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกาะลันตา จ.กระบี่
เกาะลันตา จ.กระบี่

จุดเริ่มต้นการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แม้เกาะลันตาจะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่เพราะด้วยที่ตั้งที่อยู่กลางทะเลและเป็นชุมชนสุดท้ายของสายส่งไฟฟ้าที่เดินต่อมาจาก อ.เหนือคลอง และ อ.คลองท่อม ทำให้เกาะลันตาต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการรับส่งไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย และเป็นเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดอยู่บ่อยครั้ง กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และคนในชุมชน จึงร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ โดยนำแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาติดตั้ง และสนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในครัวเรือน รวมไปถึงในภาคธุรกิจท้องถิ่น เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือบนเกาะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตใช้งานเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอก

เกาะลันตา จ.กระบี่

ลันตาโมเดล เกาะพลังแดด

เกาะลันตา เป็นเกาะแห่งแรกของประเทศไทยที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า หรือร้านอาหาร ต่างหันมาใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันอย่างจริงจัง และชูจุดเด่นของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ให้กลายเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวเกาะลันตา ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วย

เกาะลันตา จ.กระบี่

นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา และกรรมการบริษัท ลันตา โซลาร์ เซลล์ จำกัด มองว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรเป็นกลุ่มนำในการใช้พลังงานหมุนเวียน เพราะหากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กระจายไปตามโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหารทั่วเกาะลันตา นอกจากจะเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวสีเขียวตามแนวคิดลันตาโกกรีนแล้ว การพึ่งพาไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของผู้ประกอบการรายละนิดละหน่อยยังสามารถลดภาระการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันในภาพรวมของเกาะลันตา และน่าจะเอื้อให้บ้านเรือนซึ่งไม่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วย

“ถ้าเราทำทั้งเกาะลันตาให้กลายเป็นธีมเดียวกัน เราทำทั้งกระบี่ เราทำทั้งอันดามัน จุดขายหรือว่าอัตลักษณ์ในการตลาดระดับพื้นที่จนถึงระดับโลกจะค่อยๆ ดีขึ้น วันนี้ที่บอกว่าลันตาโมเดล ทำให้เกาะลันตาเป็นเมืองหลวงโซลาร์เซลล์ หรือว่าเป็นพื้นที่ที่สนใจด้านการจัดการพลังงาน ผมเชื่อว่ามันน่าจะสามารถใช้ขยายเปลี่ยนแปลงของกลุ่มการท่องเที่ยวในระดับประเทศได้ ทั้งลดต้นทุนและสร้างจุดขายทางการตลาดร่วม เพราะเวลาที่ทุกคนตระหนักในปัญหาร่วมกันมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลง และเราก็คาดหวังว่าถ้ามีคนเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้น ทุกคนช่วยกันเริ่ม โมเดลนี้ก็จะไปเร็วขึ้น และน่าจะทันกับการเปลี่ยนแปลงระดับโลก” นายธีรพจน์กล่าว

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.facebook.com/khonbandarnfai/
www.greenpeace.org