กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น

อีกหนึ่งโรงพยาบาลแสงอาทิตย์ที่เริ่มต้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในโรงพยาบาล นับเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งที่ 5 ที่ได้จากเงินบริจาคของประชาชน ผ่านกองทุนแสงอาทิตย์ โดยระบบโซลาร์รูฟ ที่กองทุนแสงอาทิตย์ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชุมแพ มีขนาดการผลิตไฟฟ้า 35.10 กิโลวัตต์ ใช้เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด Mono ขนาด 390 วัตต์ จำนวน 90 แผง ซึ่งหลังการติดตั้งเพียง 3 เดือนแรกเท่านั้น โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น สามารถประหยัดค่าไฟไปแล้วกว่า 60,000 บาท!

โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลชุมแพก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์

พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้เปิดเผยกับกองทุนแสงอาทิตย์ว่า นับตั้งแต่โรงพยาบาลชุมแพได้รับการส่งมอบระบบ SOLAR ROOF TOP (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา) จากกองทุนแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 จากการรวบรวมข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ SOLAR ROOF TOP ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลสามารถผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้เดือนละ 4,115.67 หน่วย หรือคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 20,413.71 บาท รวม 3 เดือนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 12,347.00 หน่วย หรือคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดไปได้แล้วจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,241.12 บาท ซึ่งหลังจากนี้ โรงพยาบาลชุมแพวางแผนที่จะรวบรวมเงินค่าไฟฟ้าที่ลดได้จากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่มาจากเงินบริจาคประชาชน นำไปจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อไป

อนึ่ง การบริจาคเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้โรงพยาบาลจึงเหมือนเป็นการทำบุญ 2 ต่อ ต่อที่หนึ่งคือช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล ต่อที่สองคือ โรงพยาบาลสามารถนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดได้ รวบรวมไว้ในแต่ละปีแล้วนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อใช้ดูแลรักษาคนไข้ได้ด้วย จึงขอขอบพระคุณประชาชนที่ร่วมบริจาคเพื่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.thailandsolarfund.org