กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา

โรงพยาบาลพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำร่องติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ใช้พลังงานทดแทน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมอนุรักษ์การใช้พลังงาน ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าไฟฟ้า ควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟและเครื่องปรับอากาศ มาตรการปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลโซลาร์เซลล์ที่สมบูรณ์แบบ และสามารถนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปใช้พัฒนาระบบบริการและการรักษาผู้ป่วยต่อไป

โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา
โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา

จากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นโรงพยาบาลพลังงานแสงอาทิตย์

นับจากวันแรกที่โรงพยาบาลจะนะลงมือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 20 กิโลวัตต์บนหลังคาตึกผู้ป่วยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 และทำการรณรงค์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หรือ หมอจุ๊ก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ผู้ริเริ่มการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จากเงินเก็บของโรงพยาบาล ออกมาเปิดเผยอัตราค่าไฟก่อนและหลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ว่า ก่อนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ บิลค่าไฟในเดือนธันวาคม ปี 2559 มีจำนวนสูงถึง 163,488 บาท แต่หลังการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว บิลค่าไฟของโรงพยาบาลในเดือนธันวาคม ปี 2560 มีค่าไฟลดลงเหลือ 108,751 บาทเท่านั้น นั่นแปลว่าสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 52,737 บาท จากความสำเร็จนี้ ทำให้กระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ได้รับการติดตั้งโซลาร์เซลล์มาเป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข โดยแผนงานแรก จะเน้นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราว 800 แห่ง ที่ตั้งอยู่ห่างไกลในพื้นที่ชายขอบ และเกิดไฟฟ้าดับบ่อย โดยจะติดตั้งโซลาร์ระบบไฮบริด (Hybrid) คือผลิตไฟฟ้าเก็บใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ใช้เวลากลางคืน และใช้ผสมผสานไปกับไฟของการไฟฟ้าไปในตัวด้วย เพื่อที่กลางคืนหากไฟฟ้าดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นๆ จะได้มีไฟฟ้าใช้ และเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ด้วย

โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา

ต้นแบบมาตรการลดค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลจะนะ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลจะนะได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 72 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 32,000 บาท หรือประมาณปีละ 400,000 บาท และใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้าอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ 1) การเข้าโครงการของกระทรวงพลังงาน ในการเปลี่ยนหลอด LED ทั้งโรงพยาบาลและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นระบบ Invertor ไปถึง 66 ตัว เป็นงบประมาณ 3 ล้านบาท 2) การปรับระบบการทำงาน โดยเฉพาะส่วนของเครื่องซักฟอกและระบบการนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ โดยจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมๆ กันเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลจะนะยังได้เริ่มติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อนำร่องให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลังแสงอาทิตย์แห่งแรกในจังหวัดสงขลา โดยพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 3 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลางา

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.hatyaifocus.com
www.gnews.apps.go.th