กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

บ้านไร่อุดมสุข จ.เชียงราย

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า...เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นคนหนึ่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เป็นเวลา 2 ปีแล้วที่บ้านไร่อุดมสุข อาณาจักรแห่งความพอเพียงบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ในจังหวัดเชียงราย
ที่เบิร์ดได้ออกแบบร่วมกับพี่ชายที่เป็นสถาปนิก โดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาคิดวิเคราะห์และริเริ่มทำโครงการเกษตรแบบผสมผสานตัวอย่าง เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาที่ทำกินให้สามารถพึ่งพาตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุข และพัฒนาชุมชมให้ยั่งยืนได้ตามวิถีพอเพียง

บ้านไร่อุดมสุข
บ้านไร่อุดมสุข

ที่มาของชื่อ ‘บ้านไร่อุดมสุข’

สำหรับชื่อ ‘บ้านไร่อุดมสุข’ นั้น เป็นชื่อที่คุณแม่ของเบิร์ดตั้งให้ ภายในแบ่งออกเป็นบ้านพักแสนอบอุ่นที่อยู่ร่วมกับครอบครัว ผืนนาสำหรับปลูกข้าว และพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เช่น โรงเพาะเห็ด ไร่องุ่น สวนพริก และพืชพรรณอีกมากมาย รวมถึงมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา และทำน้ำพุเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำให้เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรด้วย นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่เปรียบเหมือนโรงครัวขนาดใหญ่ที่มีพืชผลทุกชนิด ทั้งข้าว ผัก และผลไม้แล้ว ที่นี่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างงาน กระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดยเบิร์ดได้สร้างโรงอบขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านในละแวกและหมู่บ้านใกล้เคียงได้นำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตัวเอง รวมถึงทำหน้าที่เป็นตลาดกลาง รับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านด้วย

“หลังจากได้เห็นภาพฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากหนังสือเล่มหนึ่ง เบิร์ดก็เลยมาคิดกับพี่ๆ ว่า อย่าสักแต่มีบ้านเลย เรามาทำให้คนในพื้นที่ได้มีอะไรทำดีกว่า ลูกหลานเขาจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอก เขาปลูกอะไรอยู่ เราก็ช่วยหาทางที่จะให้เขาเกิดรายได้จากสิ่งที่เขาทำอยู่ เช่น ข้าว ลำไย ลิ้นจี่ พริก โดยทำโรงอบเพื่อเป็นแหล่งรับผลผลิตของหมู่บ้านเรา เบิร์ดทำตลาดพืชผลทางการเกษตรให้เขาด้วย รับซื้อเขาด้วยราคากลาง ราคาอย่างที่เขาแฮปปี้ พอเขาปลูกเสร็จก็เอาผลผลิตมาส่ง ได้เงินกลับไป”

บ้านไร่อุดมสุข

โซลาร์เซลล์ใน ‘บ้านไร่อุดมสุข’

นอกจากความตั้งใจที่จะสร้างอาณาจักรบ้านไร่อุดมสุขแห่งนี้ให้กลายเป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เบิร์ด ธงไชย ยังตั้งใจให้บ้านไร่อุดมสุข เป็นตัวอย่างของการนำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในไร่ด้วย โดยเริ่มจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน ติดตั้งตามรั้วรอบอาณาเขตของไร่ เพื่อใช้กับเสาไฟสนาม ให้ดวงไฟกว่า 80 ดวงสามารถส่องสว่างยามค่ำคืน รวมถึงติดตั้งตามผืนนา ท้องไร่ เพื่อใช้ในการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นรดน้ำลำไย รดน้ำมะนาว หรือสูบน้ำเข้านา ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้บ้านไร่อุดมสุขสามารถประหยัดค่าไฟและค่าน้ำมันในการสูบน้ำไปได้ปีละหลายหมื่นบาท แต่ยังทำให้ที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านในการหันมาใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.praew.com
ไฟจากฟ้า | EP4 www.youtube.com
www.sanook.com