กลับ

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

บ้านหนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์

อบต.หนองตาแต้ม คว้ารางวัลชนะเลิศจากองค์การสหประชาชาติ (UN) จากผลงาน "พลังงานแสงอาทิตย์ Self-reliant Solar Energy Community" ที่นำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าของชาวบ้านในชุมชนกว่า 400 หลังคาเรือน เป็นชุมชนแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่นำโซลาร์เซลล์มาใช้ได้จริง 100% ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคการเกษตรของชุมชน

บ้านหนองตาแต้ม
บ้านหนองตาแต้ม

กว่าจะมาเป็น บ้านหนองตาแต้ม ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อช่วง 5-6 ปีก่อน เมื่อถึงวลาค่ำคืนทีไร ชาวบ้านในบ้านวังวนชลประทาน หมู่ที่ 8 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว่า 400 หลังคาเรือนต้องตกอยู่ในความมืดเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากติดขัดข้อกฎหมาย ไม่สามารถสร้างสายส่งไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของราชพัสดุที่ดูแลโดยศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ได้ จึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของไฟฟ้ามาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ได้ลงพื้นที่ชุมชน และหาทางออกด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าในครัวเรือน ทำให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันสามารถนำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไปใช้ได้ครอบคลุมบ้านทุกหลังคาเรือนและทุกพื้นที่การเกษตรในชุมชนแล้ว และผลงานดังกล่าวนี้ส่งผลให้ อบต.หนองตาแต้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Developing Effective and Responsible Public Instructions ด้านการเข้าถึงพลังงาน จากองค์การสหประชาชาติ ในการประกวด United Nations Public Service Awards 2019 (UNPSA) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่ยอดเยี่ยมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

บ้านหนองตาแต้ม

ทำไมต้องเป็น ‘โซลาร์เซลล์’

นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม กล่าวถึงสาเหตุการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ว่า พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่หาได้ง่าย มีทั่วทุกภูมิภาค และสามารถผลิตใช้งานเองได้ ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2557 เราพบว่า ประชาชนได้รับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์ จากรัฐบาลในขณะนั้นเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน เราจึงเริ่มดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ การใช้งาน ตลอดจนการดูแลรักษา รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อฝึกอบรมชาวบ้านในพื้นที่ให้เป็นช่างเทคนิคที่สามารถดูแลระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างครบวงจรได้ นอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังนำไปใช้ในเรื่องเกษตรกรรม สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
www.matichon.co.th
today.line.me
www.mgronline.com